MyYoganess

Certifierad Yogafacilitator

Lär dig skapa längre, djupare och utvecklande yogaupplevelser genom förstå hur grupper utvecklas, tryggas och lär sig tillsammans i en känsla av FLOW.

Har du någon gång som lärare upplevt att gruppdynamiken eller energin i rummet känns svår att hantera, eller att en individs beteende påverkar upplevelsen för resten av dina deltagare? I samband med workshops, retreats och utbildningar hamnar vi som lärare ibland i mer utmanande situationer som ställer krav på vårt ledarskap och att vi kan hantera grupprocesser, på andra vis än när vi leder en vanlig yogaklass.

I grundutbildningen till yogalärare lär vi oss yogatekniker, yogafilosofi och att sekvensera och leda en yogaklass. Genom vidareutbildningar fördjupar eller breddar vi expertis inom olika specialiseringar. I dagsläget är grundutbildningar och fortsättningsutbildningar fokuserade på olika typer av innehåll, dvs vad vi delar med oss av (olika yogaformer, andningstekniker, meditation mm).

En ny och unik utbildning

Vad som inte ingår i existerande utbildningar, är kunskap om hur du medvetet planerar för och i stunden faciliterar grupprocesser - framförallt vid längre upplevelser som yogakurser, workshops, retreats och utbildningar. När vi skapar längre upplevelser så är det ofta i syfte att bjuda in våra deltagare till djupare utveckling, där människor öppnar upp känslomässigt, psykologiskt och spirituellt. Upplevelsen sker dessutom i grupp, vilket ökar sårbarheten och komplexiteten.

I dessa situationer behöver vi som lärare ta ansvar inte bara för vad vi delar, utan också för hur vi delar med oss - hur vi leder själva processen. Vår uppgift är inte bara att erbjuda inspirerande innehåll - utan minst lika mycket att erbjuda en trygg och säker miljö som främjar individens och gruppens lärande.

Utbildningen till Certifierad Yogafacilitator fokuserar på hur. Vi väver samman trådar från olika yogatraditioner med teori om att designa och strukturera pedagogiska processer och tränar på att leda och facilitera olika typer av gruppsituationer.

100hr Advanced teacher training

Vad och hur du lär dig

De senaste årens utveckling inom yogan innebär betydligt högre krav på lärarens kunskap om pedagogik och facilitering.

Skiftet till att erbjuda upplevelser online eller i hybridvarianter där online blandas med fysiska tillfällen innebär en helt ny typ av utmaningar både i hur vi skapar upplägg och för förmågan att facilitera. Och vi lär oss mer och mer om vikten av att medvetet skapa känslomässigt och psykologiskt trygga miljöer för våra deltagare (trauma informed).

Denna utbildning förser dig med kunskap inom pedagogik och facilitering utöver det som ingår i en grundutbildning. Du utvecklar djupare tillit till ditt eget ledarskap och förmågan att facilitera olika situationer. Du har konkreta metoder som hjälper dig att medvetet skapa trygga grupprocesser och djupare utveckling och lärande. Efter utbildningen har du designat en workshop eller ett retreat som du är redo att erbjuda dina deltagare.

Hur vi lär oss

Utforskande: Här finns inte ett rätt svar - vi utforskar olika perspektiv på samma fråga för att se den ur olika vinklar och belysa olika dimensioner. Inställningen är att vi alla är både lärare och studenter.

Upplevelsebaserat: En mix av teori, workshops, praktiserande och tid för samtal och reflektion. En läroprocess som bygger på att alla deltagare är aktiva. Teorin hålls så kort som möjligt, till förmån för tid att uppleva, testa och sedan pausa för att reflektera över vad vi lär oss och se hur vi kan applicera det i vår verklighet. Du kan förvänta dig en stor dos av lekfullhet och om möjligt också att spendera del av tiden i naturen. Utbildningen är designad baserat på de principer som lärs ut för att deltagarna själva ska få uppleva de olika metoderna själva, i rollen som student.

Multidimensionellt: Vi börjar och slutar varje dag med fysisk rörelse, yoga och meditation som ett viktigt sätt att processa, integrera och låta det vi lär oss landa på olika plan, känslomässigt , energimässigt och spirituellt - inte bara logiskt.

Anpassat: Utbildningen har en tydlig plan, men innehållet och flödet anpassas till behoven i gruppen och deltagarnas nivå av erfarenhet

Välkommen till modul 1 av utbildningen till Certifierad Yogafacilitator. Du kan välja att enbart göra första modulen, men för certifiering behövs även genomgången modul 2, inklusive godkänd inlämnings-uppgift.

Ansökan

För denna utbildningsomgång välkomnar vi en mindre grupp om max 10 personer för att skapa bästa förutsättningar för individuellt och kollektivt lärande. Skicka in din ansökan genom ett mejl till myyoganess@gmail.com.

I ansökan, beskriv dina tidigare erfarenheter av att planera och leda kurser och workshops, din intention med att vilja delta i kursen samt hur du vill utveckla ditt ledarskap som lärare. Åsa bokar in dig för ett samtal kring detta och mer detaljerad information om utbildningen.

Investering

8000 kr (fullpris)

Inkluderar all undervisning samt manual, men ej mat, övernattning eller övrig kurslitteratur.

Utbildningsmaterial

Utbildningen inkluderar en gedigen manual och arbetsbok. Deltagare förväntas utöver det ta del av ett antal böcker, podcasts mm för självstudier och vidare fördjupning.

Ledarskapsutveckling för yogautbildare

My personal purpose is to be a catalyst for expansion and transformation. I want to empower you as a yoga teacher to develop your leadership as yoga educator. I want even more of the many yoga retreats, workshops and trainings out there to be not only great, designed ways that increases the potential of transformation. Experiences that contribute to the deeper shifts that I believe our world so deeply needs right now.

I bring over 20 years of experience as a teacher, leader and manager, as well as working with leadership development, adult learning, learning experience design and facilitation. I am also a multi disciplinary yoga educator registered as E-RYT 500hr with 1000+ training hours from different traditions and teachers. Based on this combined experience, I offers this new training - bridging contemporary resources from learning design, facilitation and leadership development with yoga philosophy, values and practices - and applying this in the context of yoga experiences.

Jag vill vara med!

Intresseanmälan 

Vad vi lär oss - kursinnehåll

Modul 1, Online

Uppstart - co-initiation

Vi startar upp tillsammans online. Målet är få en tydlig bild av utbildningens syfte och upplägg, en känsla för vilka som ingår i gruppen och lärt känna varandra. Lärandet startar redan här, genom att vi avslutar med en reflektion kring de metoder vi upplevt i denna session, deras syfte och effekt, samt alternativa sätt att uppnå samma syfte.

Modul 1,

Grundläggande processdesign och facilitering

Med utgångspunkt i yogafilosofi samt teori om grupprocesser, facilitering och ledarskaps-utveckling utforskar vi:

 • Rollen som lärare, facilitator och utbildare

 • Teori kring transformationsprocesser

 • Olika kartor att utgå från vid processdesign

 • Konkreta kreativa verktyg för hur du öppnar upp, utvecklar och avslutar en process

 • Grunder: vad är facilitering, modeller för facilitering

 • Grunder: faciliteringsmetoder för olika typer av situationer

 • Metoder för att skapa och leda emotionellt och psykologiskt trygga miljöer

Modul 2, Online

Integration och applicering

För dig som vill certifieras och delta i modul 2, så startar den med en period av att tillämpa det du lärt dig. Det är här det verkliga lärandet sker - när vi testar, utforskar och vågar. Under denna tid sker lärandet genom:

Självstudier: du fördjupar ditt lärande och ledarskap genom att böra omsätta teorin i praktik. Förjupar kunskap genom läsning av manual, kurslitteratur etc. Du börjar också skapa din egen design.

Lärgrupper: ni blir indelade i mindre lärgrupper som själva organiserar möten för att stötta och utmana varandra.

Online: vi ses i den större gruppen för 2 x 90 minuter sessions via Zoom. Syftet är att bidra till gruppens lärande, nyttja support från all i gruppen och se till att vi håller momentum i processen.

Coaching: du erbjuds en individuell coaching session med Åsa för att få support med din design och din leadrskapsutveckling.

Modul 2

Utvecklas som facilitator och ledare

Fördjupad teori, träning och skarpt praktiserande.

 • Fördjupning av teori och praktik: facilitering av olika typer av utmanande situationer

 • Hur vi praktiskt skapar av emotionellt och psykologiskt trygga miljöer

 • Baserat på yogafilosofi och modern ledarskapsutveckling: fördjupad insikt om din egen identitet och roll som lärare och ledare och den typ av upplevelser som du vill erbjuda dina deltagare

 • Praktisk träning i att skapa kurser, workshops, retreats och utbildningar

Jag vill vara med!

Intresseanmälan

Teacher training testimonials

What some of the participants say about the first edition of this training
Linda Vikström Nielsen
An immensely valuable training that fills a gap in today's yoga community. Based on yoga philosophy and contemporary theories, this training adds new perspectives on designing and delivering truly special experiences. The approach is holistic and combines theory, a hands-on toolkit, sparring, and time to explore and practice. Åsa is the perfect guide with her solid competence in learning design in addition to being a much-appreciated yoga teacher. And she embodies what she teaches beautifully.
I highly recommend this training to anyone aspiring to offer magic yoga experiences.
Jeanette Guttenberg
I had the great opportunity to enter the teacher training even though I am not a yoga teacher. It was an immensely heartfelt and rewarding training that both magically united the group of attendees and let us not only learn from Åsa but also from each other. I would like to describe it as a smorgasbord of possibilities and insights. It helped me to intensify and magnify my well-being food classes by more consciously designing them with all senses in mind.
To learn, work and experience with Åsa puts me always on a great, challenging and enjoyable learning curve.
https://www.jeanetteguttenberg.com
Zara Tall

This was truly a transformative experience ❤️
Åsa has created a beautiful training that really have helped me in my journey as a leader of groups. She brings knowledge and science to help explain experiences that I’ve had on retreats and classes in a new way. And she does it with so much love and safety 🙏🏻 Thank you Åsa ❤️

www.beubyzara.se